HTML

Pézsma

Az átlag-magyarnak eddig csupán a különböző fokozatú diktatórikus hatalomgyakorlás verzióiba volt alkalma belekóstolni. Idehaza a demokráciáról nincs és tulajdonképpen sosem volt személyes tapasztalat. A kitűzendő cél éppen ezért nem a demokrácia-kísérlet feladása, hanem éppen ellenkezőleg: az elkezdése kell hogy legyen. Ha mailt küldenél: pezsmablog@gmail.com

Bejegyzések

Pézsma a Facebookon

Utolsó kommentek

 • Éhesló: www.hirado.hu/2017/07/27/hol-a-hatar-az-etikus-hekkeles-es-a-buncselekmeny-elkovetese-kozott/ (2017.08.28. 10:56) Vox populi
 • Éhesló: www.hirado.hu/2017/07/27/hol-a-hatar-az-etikus-hekkeles-es-a-buncselekmeny-elkovetese-kozott/ (2017.08.28. 10:49) Dunai hekk
 • Éhesló: update: a politika olyan mélyen belenyúlt ebbe a bűncselekmény halmazba, hogy a vége ez a szégyen lett. Egy a zindex és a hekker cooprodukciójában előadott bűncselekményhalmaz odakerülhetett a 2006... (2017.08.22. 12:42) Dunai hekk
 • Éhesló: update: a politika olyan mélyen belenyúlt ebbe a bűncselekmény halmazba, hogy a vége ez a szégyen lett. Egy a zindex és a hekker cooprodukciójában előadott bűncselekményhalmaz odakerülhetett a 2006... (2017.08.22. 12:16) Vox populi
 • Pézsma: index.hu/belfold/2017/08/21/a_bkk_visszakozott_mar_nem_gyanusitjak_az_etikus_hekkert/ (2017.08.21. 22:30) Vox populi
 • Utolsó 20

Friss topikok

 • Éhesló: www.hirado.hu/2017/07/27/hol-a-hatar-az-etikus-hekkeles-es-a-buncselekmeny-elkovetese-kozott/ (2017.08.28. 10:56) Vox populi
 • Éhesló: www.hirado.hu/2017/07/27/hol-a-hatar-az-etikus-hekkeles-es-a-buncselekmeny-elkovetese-kozott/ (2017.08.28. 10:49) Dunai hekk
 • Pézsma: Uraim, el tetszenek passzolgatni a probléma mellett. Nem az a kérdés, hogy Oroszország és az USA v... (2015.01.02. 23:29) Szófia-expressz
 • Pézsma: @ern0: Igen, azt hiszem, ezzel most túl nagyot mertek álmodni :) (2014.12.11. 19:41) A hatalom-teszt
 • peterirrrr: Igazából én sokszor elgondolkoztam azon, hogy érdemes-e folytatni idehaza, vagy mondjuk meg lehetn... (2014.02.17. 12:59) Most menjek vagy maradjak?!

Címkék

Kannás demokrácia reménypótlóval

2012.10.13. 15:29 Pézsma

Mennyi szabadságot érdemlünk? Mennyiért dolgoztunk meg? Kiktől várjuk?

A számvetéshez tiszta beszéd kell. Elsőként is ki kell mondani: a harmadik Magyar Köztársaságnak vége. Lemészárolták, kivéreztették, és nem voltunk ott, hogy megvédjük. Fel kell tárnunk az okát, miért és hogyan történhetett ez meg. Végül pedig mindezek alapján megszervezni saját demokratikus túlélésünket.

gaz_parlament_02.jpg

 

Bársonyos bőr

A hidegháború utáni vákuumban a harmadik Magyar Köztársaság vér nélküli megszületése szerencsés kimenetelnek számított, elég a környékbeli drámaibb és kegyetlenebb forgatókönyvekre gondolni (Románia, Jugoszlávia). De a bársonyosságnak megvolt az ára. A régi és új elit alkuja könnyebbé tette ugyan a demokrácia megszületését, de egyszersmind komplikáltabbá is a működését és fennmaradását.

A demokrácia létrejötte örömteli, ámde közel sem katartikus élmény volt. A helyzetet jól jellemezte, hogy a harmadik Magyar Köztársaságot 1989. október 23-án a volt moszkvai és kelet-berlini nagykövet, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a reformkommunistává mutálódott Szűrös Mátyás kiáltotta ki.

Az elkövetkező események is mind ezt a felemás bicegést mutatták. Létrejött az új politikai berendezkedés, a többpártrendszer, az önkormányzatiság, elkezdett kiépülni a piacgazdaság, elindult a kárpótlás. Azonban minden megoldás egyszersmind félmegoldás volt, és nagyon sok kérdés és probléma került máig homályzónába. Nem született lusztrációs törvény, így az előző elit gond nélkül átbútorozhatott az új rendszerbe. A tulajdonviszonyokat és a nemzetgazdaság struktúráját a „spontán” és államilag levezényelt privatizáció, valamint a kárpótlási jegyes rendszer korántsem megnyugtató és tisztázott módon rendezte át. Az egymást követő kormányok mindegyike elszabotálta az ügynöktörvényt, így a morális megtisztulás lehetősége is elmaradt (ezzel az adóssággal tulajdonképpen egyedül vagyunk a régióban).

Ezen a mocsaras talajon indult meg a politikai és gazdasági tőke nem túl eredeti felhalmozása. A folyamat során kitermelődtek a régi-új rendszer győztesei, valamint kialakult az a „korrupciós váltógazdaság”, amely villámgyorsan felemésztette a régiek mellett az új politikai szereplők morális legitimációját is.

Mivel a kontrollt és ellensúlyt képviselni hivatott szereplők (sajtó, bűnüldözés, igazságszolgáltatás, civilek), nem voltak képesek a társadalmi érdek hatékony képviseletére, a spájzolásban résztvevők pedig egymásra voltak utalva, így természetesen az „elszámolás”, a „tiszta lap” és az „újrakezdés” mindig csupán állampolgári remény, politikai részről pedig üres kampányígéret maradt.

A társadalmi és gazdasági korrupciós ökoszisztéma elemei mindeközben folyamatosan finomodtak és csiszolódtak. Nem csak elmaradt az olyan neuralgikus területek tisztába tétele, mint az üvegzsebtörvény, pártfinanszírozás, politikusi vagyonbevallás, átlátható pályáztatás, közbeszerzés, adatszolgáltatás, de időről időre ezek egyre korrupcióbarátabb formát öltöttek. A szereplők a törvénykezési, adatkezelői és ellenőrzési rendszer megfelelően kreatív alakításával és alkalmazásával kiépítették a „jogszerű” és „legális” korrupció feltételrendszerét. Nagyságrendi váltással mára a korrupció normaszegő devianciából törvényhozásba eleve beépített színre lépett és az állam gazdasági érdekcsoportok foglyává vált (state capture).

Mindez nem csak az anyagi javak politikailag motivált újraelosztását érintette, hanem a társadalmi viszonyrendszer szinte összes elemére hatott. A törvényhozást, jogszolgáltatást, de az olyan társadalmi rendszerek mindennapi működését is meghatározta, mint a média, az oktatás vagy az egészségügy.

Bár mindig rá hivatkoztak, az állampolgár érdeke a folyamatban mikroszkopikus méretűvé zsugorodott, egyre egyértelműbben és nyilvánvalóbban háttérbe szorult.

A hatalom kommunikációja pontosan tükrözte ezt az egyoldalú viszonyt: a feudális, tekintélyelvű, lekezelő beszédmód és megnyilvánulások egyértelművé tették, hogy a hatalom képviselői pontosan tisztában vannak a társadalom kiszolgáltatottságával.

Az elit a hatalmi harc végletes beszédmódját sikeresen plántálta át a közbeszédbe is, hogy emocionálisan elkötelezetté tegye a „híveket”, és ezzel a pótcselekvéssel elterelje a figyelmet a valódi problémákról. A racionális, ügyközpontú problémamegközelítést ennek megfelelően egyre inkább felváltotta a tisztán populista, érzelmekre és indulatokra épített kommunikáció.

Fontos látni, hogy mindez egy több mint húszéves folyamat során jött létre. Nem csak egyik vagy másik párthoz köthető, ugyanakkor az egyes kormányoknak, pártoknak, ahogyan az intézményeknek és az állampolgárok közösségének is mind megvan benne a saját, rájuk jellemző, csak hozzájuk köthető felelőssége. Ezt a Luca székét nem egy idegen hatalomtól kaptuk, javarészt mi hoztuk létre, vagy éppen hagytuk, hogy ilyen legyen.

 

Másnap

Jelenleg e dülöngélő, rosszízű muri másnapossága szorítja a fejünket. Túl sok paktum, cinkos alku, csúsztatás és hazudozás keveredett a mi kis kannás demokráciánkba. Jó lenne az egészet kirókázni, de nem megy. Persze ott a másik út: ráinni, szintre hozni, a macskajajt újabb és újabb adag zsibbasztó hazugsággal, gyűlölködéssel, demagógiával orvosolni. Szintúgy a csömörre válaszként egyre többen indulnak világgá, mintegy zárójelbe téve az egész kérdést.

A maradók számára pedig ott a talány: mégis hogyan lehet kijönni ebből a csapdából? Hogy lehet visszaszerezni az elvesztegetett esélyt? És hol vannak azok a katharok (’tiszták’), akik kisöpörhetnék ezt a disznóólat?

Az egyre élesebben körvonalazódik, hogy mire is lenne szükség sürgősen: szakértelemre, gondos tervezésre, átgondolt cselekvésre, és mindezek alapjaként valódi társadalmi párbeszédre, őszinteségre és hitelességre.

Sajnos azonban az is egyértelmű, hogy adott készletből kell gazdálkodni. Nincsenek lefóliázott, bontatlan generációk a gardróbban, akiket elég lenne csak előhúzni, hogy na, szűz fiúk/lányok, gyerünk dologra! Nem pattannak elő öntudatos, gerinces, felkészült polgárok teljes fegyverzetben a nemzet homlokából.

Mi vagyunk egyedül, és akiket magunk körül látunk. Mi, akik ebben a kozmás levegőben nőttünk fel, szocializálódtunk, ebben füstölődtünk keserűre.

Ami azt is jelenti, hogy nagyon sok csalódás, rossz kompromisszum és elmaradt lehetőség kérgesedett belénk. Ugyanekkor ebből a szempontból inkább biztató a pártot nem választók 50% feleteti aránya. Azt jelenti, megérett az eddigi szereposztás elutasítása. A rossz hír az, hogy nincs külső megváltás, felmentő sereg, rajtunk kívüli új nép, másfajta raj. Nekünk kell saját hajuknál fogva kihúznunk magunkat a mocsárból. És ebben a kiábrándult és fásult állapotban az fog nyerni, aki képes megadni azt, ami a legjobban hiányzik.

A reményt.

A reményt arra, hogy politikai várjobbágy helyett lehet felelős felnőtt állampolgárként létezni. Hogy van remény arra, hogy a párt-drukkerségen túlnőjön a társadalmi szolidaritás. Van remény az ostoba tehetetlenséget leplező gyűlöletbeszéd kultúrájának lecserélésére jobb érvet kereső vitára. Van remény a tehetség és szorgalom érvényesülésére a politikai szolgálat és hűségeskük helyett. Van remény a dilettáns kontárkodással és gyáva hazudozással szétvert ország talpra állítására. Azaz van remény a szabad emberhez méltó életre.

A dolog lényegéhez tartozik, hogy mindezt nem lehet ettől eltérő módon képviselni. Sem hazug ígéretekkel, sem félrebeszéléssel, sem lejáratódott arcokkal, zsebből kibeszélő médiával, mindenhová bólogató pártkatonát ültető hatalmi gőggel. De kizárólag passzív és defenzív panaszbeszéddel sem.

Végignézve a főbb politikai szereplőket, úgy tűnik, ennek a reménynek a képviselete egyelőre betöltetlen, vagy a szándék vagy a cselekvőképesség vagy mindkettő hiányzik. Ami van: kászálódás, vergődés, molyolás minden szinten. Egy mérgezett társadalom vergődése a pocsolyában.

Sokat elárul, hogy a remény-futam jelenleg legígéretesebb befutója az egykori pártállam bukott kormányának volt ügyvezetője.

A reménypótló. Valódi híján. A bizakodás háza védtelen csupasz csigáknak. S még az is kegyelemnek számít, ha egyáltalán elvállalja a csődbiztos szerepét. Kényszerű mentőövnek talán megteszi.

vadgesztenye_02.jpg

De soha nem volt alkalmasabb és kényszerítőbb alkalom, hogy felismerjük: most van soha. Csüggedt legyintés helyett lépni és cselekedni kell, még ha kényelmetlen és fáj is. Létre kell hozni a tiltakozás és legfőképpen a pozitív cselekvés tereit, felkarolni és támogatni a jó példákat. A csalódottság és lemondás alatt legelőször meg kell találni magunkban a reményt.

Hisz másunk sem maradt.

Ha tetszett, kövesd a Pézsmát a Facebookon is!

36 komment · 1 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://pezsma.blog.hu/api/trackback/id/tr144846285

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mandiner blogajánló 2012.10.15. 16:21:01

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kvadrillio 2012.10.13. 20:28:17

"megszervezni saját demokratikus túlélésünket."

ok! benne vagyok !
AKKOR SZERVEZZÜNK EGY CSÚÚÚZLIS FORRADALMAT, MONDJUK ACÉLGOLYÓKKAL JÓ LESZ ?????!

2012.10.13. 22:17:38

Hát, nem zugfilozófusok fogják feloldani a patthelyzetet, az is tény.
Az sem biztos, hogy a demokráciával lenne baj. A választás lehetősége adott, csak a rosszat választjuk. A tányér kajánál tovább nem látunk, legalábbis nem elegen, és ez nem blogposzttól fog megváltozni. Talán 20-40 év alatt.

Pézsma · http://pezsma.blog.hu 2012.10.13. 22:37:34

@A csótány is ember: Nem, nem itt fogjuk megoldani, de azt a 20-40 évet is el kell valamikor kezdeni, nem igaz? :))

deruyter 2012.10.13. 22:59:09

@Pézsma: Csótánynak igaza van. Jó az összefoglalód, csak az elméletben működő dolgoknak sajnos vannak kerékkötői, és sajnos jelenleg Magyarországon maguk a magyar emberek.
Nem tudom mi kellene ahhoz, hogy ez megváltozzon. A még mélyebbre rohadás sem feltétlenül eredményez robbanást, ezt már pl. sok dél-amerikai ország példája bebizonyította. Amíg a magyar lakosság többsége ebben az önfelmentő bűnöskereső közgondolkodásban fetrengőzik, addig nem is fogunk megoldani semmit. Amíg mindig van a szavazóknak egy legalább olyan egyharmada amelyik bármilyen fost lenyel, ha azt mondják neki, hogy az mások miatt van, de soha nem a saját kormánya miatt, addig reménytelennek látom a kilábalást. Vagy benyeli, hogy "ha én nem akkor visszajönnek ezek vagy azok", addig reménytelen.

Amidazophen 2012.10.13. 23:18:46

@deruyter: Abszolut jó a diagnózisod! És - rejtve ugyan, de - benne foglaltatik, hogy amig ez a végtelenül elgyötört és elbutitott nép ki nem megy az utcára (akár fegyverrel is a kezében - nem tudom), addig itt semi, de az ég egy világon semmi nem fog megváltozni.

(Jó, persze könnyen irom, 1800 km-re nyugatra Bp-től...)

deruyter 2012.10.13. 23:33:13

@Amidazophen: Egyetértek. Aki ismeri a történelmet, az tudja, hogy a jogok végső érvényesítési eszköze a fizikai küzdelem. A lealjasult politikai gazdasági "elit" addig fogja ezt a szart folytatni, amíg nem kell a személyes egzisztenciáját, netalántán testi épségét féltenie a néptől. Jó lenne ha legalább valaki egy tortát az arcába baszna valamelyiknek. Az a baj, hogy a nép 20 év alatt teljesen elhitte, hogy az a kulturált politizálás, ha 4 évente elmegy szavazni. Hát nem. Tessék kimenni amikor csak lehet, hadd érezzék a fenyegetettséget ők is, úgy ahogy az emberek nagy része ezt nap mint nap megéli. És, ha közben lebontanak néhány padot vagy kukát, mi ez a kár ahhoz képest, amit azzal okoznak ha otthon maradnak, kussolnak és hagyják ezt a végtelenül rohadt és korrupt rendszert tovább tenyészni.

Pézsma · http://pezsma.blog.hu 2012.10.14. 02:23:20

@deruyter: Kedves deruyter,

Határozottság és elszántság? Igen! Erőszak? Én azt mondom, nem, csak a legvégső esetben, amitől még jócskán messze vagyunk.
Az erőszak ugyanis a létező legolcsóbb meggyőzési eszköz, amiből bárkinek lehet. Az igazság már nem ilyen, ahhoz rengeteg vita és türelem kell. Erőszakkal legfeljebb legyőzni lehet embereket, meggyőzni aligha. Ha van valami, ami ma a legpontosabban megmutatja a kormány gyengeségét, akkor az például éppen erőszakossága.

Természetesen, ha a hatalom átlép egy határt, akkor határozott tetteket kell vele szembeszegezni (nem véletlen volt az Aranybullának is része az ellenállási záradék). Rengeteg formája lehet a hatalommal szembeni állampolgári fellépésnek: demonstráció, sztrájk, bojkott, népszavazás, állampolgári engedetlenség, passzív rezisztancia. Megfelelő időben, helyen és mértékkel ezekkel hathatós üzenet küldhető. Bizony, nyugatról ezen érdekérvényesítés kultúráját is érdemes lenne megtanulni (a torta egyébkénrt része ernnek :)).

Ha Gandhi állhatatossággal, összefogással és makacs kitartással képes volt legyőzni a brit birodalmat, akkor ez a rissz-rossz tahó elit sem lehet akadály. És bizony, ez is harc.

hungarisztan 2012.10.14. 03:53:17

Kedves posztoló,

Vitatkoztál te már pártkatonával?
Nincs több kérdésem.

(Elnézést, hogy magamat ajánlom, de ha szükséges, meg van írva bővebben a blogom utolsó bejegyzésében, hogy miért nincs remény – és ez nem hit kérdése. hungarisztan.blog.hu/2012/01/03/go_west_10
Csak egy rövidebb idézet:
„Miről kéne vitáznom, és kivel? Miért?
Az ország agyhalott. Alapvetően nem a politikusaival van baj, bármennyire is gazemberek, bármennyire is rászolgáltak a lámpavasra egytől egyig. Azokkal van baj, akik mindezt megszavazták, akik mindehhez asszisztálnak, akik mindezt védik vagy egyenesen dicsőítik, és akik még csak a valagukat sem képesek felemelni, ha valaki más legalább szervez egy tüntetést, vagy történetesen elindul egy időközi választáson.”

Nos, azóta én is 1600 km-re Budapesttől.)

----------------------------

ps: A Gandhi pozitív példájának majdnem bedőltem. Aztán eszembe jutott, hogy csórikám, voltaképpen mit ért el a függetlenedéssel... Ami egyáltalán működik (még) Indiában, az pont hogy az, amit az angolok odavittek, megépítettek, megalapoztak. A maradék? Hát, viccnek is rossz.
Értem én, hogy szabadság és demokrácia. Csak azt nemigen tudja vacsira megenni az, akinek kevesebb, mint napi 1 dollárból kell tengődnie. Szóval with all due respect, Gandhi bácsi nem a legjobb példa. Márcsak azért sem, mert India esetében a britek jól artikulálható, és főképp külső (!) ellenségek voltak. Magyarország legnagyobb ellenségeit ezzel szemben határon belül kéne keresni – na persze nem épp ott és úgy, ahová és ahogy a politikusok mutogatnak, sározva boldog-boldogtalant. De ezt nem fogja föl ez a negyedikes törianyaghoz is buta nép (igen, akkor volt (lett volna) tananyag az ókori római hatalomgyakorlási technika, amit röviden úgy foglalnak össze, hogy divide et impera)...

Pézsma · http://pezsma.blog.hu 2012.10.14. 04:46:54

@hungarisztan: Kedves hungarisztan,

úgyis mondhatnám, hogy az utóbbi időben szinte csak pártkatonákkal vitatkoztam :)) Ez sajnos a hazai vitakutlúrának egy szomorú következménye. De nem volt mindig így és nem is kell, hogy mindig így legyen. Én még bízok. Van, aki menthetetlen, de sokan csak tükrözik a rossz impulzusokat és emberi hangra, racionális érvelésre hasonlóan kooperatívan reagálnak. Általában érdemes megpróbálni.

Köszönöm az ajánlást, örömmel elolvasom!

Gandhi ennél azért érdekesebb és bonyolultabb eset. Ő ugyanis nem csupán a britekkel állt hadban, hanem egy sokkal régebbi és mélyebb belső problémával is: a kasztrendszerrel és India megosztottságával. Ezek a britteknél ha lehet még nagyobb kihívást jelentettek. Míg Gandhi nagy munkája a vallási és politikai összefogás és kibékítés volt, addig az angolok nem tudtak szépen veszíteni. Többe között például ott hagyták a helyieknek a taktikából vallási vonalon felforrósított és mesterségesen létrehozott India-Pakisztán konfliktust. A sors iróniája, hogy az angolszász világra ma éppen ez hullik vissza kamatostul. (Egyébként Gandhi halálát is ez okozta).

Az angolok számára India egy erőforrásokat bitztosító gyarmat volt, amelyet az oszd meg és uralkodj elv, valamint megfelelő hatékonysággal alkalmazott sortüzek eszközével (lásd szipolylázadások) igazgattak. Ha erre gondolsz, a hatékony kiaknázás természetesen vasút és kikötők segítségével jobban ment, a civilizációt maguknak vitték, tökéletesen szeparálva éltek a helyiektől.

Gandhi számára viszont India egy felszabadításra, békére és az addig ismeretlen politikai és emberi egyenlőségre váró otthon volt. Okos volt, kitartó és jó szervező. Mindezek mellé járult, hogy nem lehetett megtörni (pedig ezirányú igyekezetben nem volt hiány), sem megvesztegetni (halálakor körülbelül 20 dollár értékű vagyontárgya volt). Ezek miatt követték az indiaiak, és lett különösen „veszélyes” figura a brittek számára.

Szóval harcolt ő befele is eleget, hajaj :))
És persze neki is voltak bőven hibái, de szvsz a vézna kis fickó mégis a történelem igazán fasza gyerekeinek egyike.

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2012.10.14. 07:00:56

@Pézsma:
" Sokat elárul, hogy a remény-futam jelenleg legígéretesebb befutója az egykori pártállam bukott kormányának volt ügyvezetője. "

Sokat elárul, hogy a remény-futam jelenleg legigéretesebb befutója

szerinted nem a.... - jelenlegi pártállam - bukott kormányának .... - jelenlegi ügyvezetője.

Miért nem ?

Miből gondolod, hogy

a jelenlegi pártállamunk és kormányzója

nem befutó ?

Csak egy napjába telik és már nincs is remény-futam, mert átáll valami demokráciamentes verzióra.

Vagy csak komcsizni akartál egyet a fidesznyik agyacskáddal ?

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2012.10.14. 07:05:19

@hungarisztan: A posztod jó.
Csak tudnám, honnan benned az optimizmus, hogy feladtad, de tovább linkeled, mint aki még hisz valamiben...?

Miben ?

lászló71 2012.10.14. 07:48:12

@Pézsma: Erőszak ki ellen?A 2006-os "rendőrők"-ellen Feri D209 Pufajkás Libatolvaj ????Kire gondolsz???1990-ben kellet volna Forradalmat csinálni........

lima31 2012.10.14. 07:56:51

Szavazz rám és beváltom minden reményed", ehhez viszont tudnom kell miben reménykedsz. Mit szeretnél? Mit akarsz? Mit teszel?

kennyking 2012.10.14. 08:16:33

@deruyter: Egyszer volt ilyen Budapesten.Felrúgtak pár kukát.Na, ők voltak a csőcselék és a magyar lakosság a brutális rendőrökért szorított.Utána meg csendesen sóhajtoznak, hogy most már ki kell menni az utcára, mert nyugaton kimennek és szétszedik a várost.Anno Gyurcsány öszödi beszéde csak egy jel volt,amire megmozdult a bepöccent tömeg.Az nem Gyurcsány ellenes megmozdulás volt, hanem a hazug , korrupt rendszer elleni felháborodás.Ma, amikor még több oka lenne az embereknek az utcára menni, mégsem mennek.Miért is? a " csőcselék" már nem akarja kikaparni a gesztenyét a csőcselékezőknek.A csőcselékezők pedig még mindig jól élnek, legalább is annyira nem rosszúl, hogy utcára menjenek.
Gyurcsányék amúgy elintézték, hogy egy darabig az emberek ne menjenek az utcára.Egyrészt lenáciztak mindenkit, aki kint volt, másrészt a rendőrökön keresztül megmutatták, hogy mi vár arra, akinek nem tetszik a rendszer.Orbán sem habozna megtenni ugyanazt, amit Gyurcsány megtett.A magyarok megtanulták a leckét.Nem hőbörgünk, mert akkor nácik vagyunk és még jól el is vernek, bármiféle felelősség nélkül, az államra nézve.Gyáva népnek nincs hazája, ahogy a mondás tartja.Nekünk itthon nincs hazánk.Az értelmesebbje lábbal szavaz, nekik ott a hazájuk, ahol megélhetést és nyugalmat találnak.Az én két lányom is húz el, mint a vadlibák.Jól teszik és egyetértek velük.Itt nemhogy élni, lassan már meghalni sem lehet.

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2012.10.14. 08:33:07

@kennyking: A csőcselék kikaparta a gesztenyét a fidesznyikeknek, aztán csak ennyi volt, amit akart.
Fel volt háborodva, hogy csókdoshatja a nyelvlógató viktor kezsit-lábát.

C72 2012.10.14. 08:55:20

@Dr. simonmondja.: "Vagy csak komcsizni akartál egyet a fidesznyik agyacskáddal ?"

Olvasd már el Pézsma többi írását is, ember :)))

(Na ennyit a vitakultúráról, néha az az érzésem, ebben az országban mindenki óriásbélyegzőkkel közlekedik, már nem gondolkodunk, csak pecsételünk. Ennél nagyobb szívességet nem is tehetnénk a teljesen leamortizált politikusainknak.)

kennyking 2012.10.14. 08:57:34

@Dr. simonmondja.:
Alátámasztod az írásomat, köszönöm.Ez a fajta gondolkodás miatt nem lesz kilábalás.

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2012.10.14. 09:11:36

@kennyking:

A vágyott Viktorkáddal akarsz kilábalni ?

És mi akadályoz benne ?

Csak nem én vagyok a Nagy Kilábalás lebonthatatlan gátja ?

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2012.10.14. 09:20:11

@C72: Tehát a Pézsma bélyegzője, az okés...

" ...egykori pártállam bukott kormányának volt ügyvezetője. "

...de pézsmára ne mondjam, hogy - komcsizó fidesznyik -, mert az nem kultúrált vita ?

Szerintem elég kultúráltan megkérdeztem,

hogy miért nem a - jelenlegi pártállam bukott ügyvezetőjét - tartja befutónak...?

Nehéz kultúráltabban vitatkozni egy ilyen sunyin utalgatós komcsizó bloggerrel.

surcapisca (törölt) 2012.10.14. 09:25:38

@Dr. simonmondja.: Még mindig nem érted, hogy semmit sem értesz az egészből? De te megmondod azért is a tutit!

kennyking 2012.10.14. 09:27:33

@Dr. simonmondja.:
Nekem nincs vágyott viktorkám.Te nyilvánvalóan hívő vagy.Oda kéne eljutni, hogy rájöjj, hogy a te oligarchád semmivel sem jobb, mint a másik oligarcha.Ha ez megvan, akkor arra is rájössz, hogy nincs szükség semmiféle oligarchára.Kilábalni csak ezek nélkül lehet, tehát sem a gordonkád/ ferikéd, sem más viktorkájának az oligarchájával nincs kilábalás.Igen, te és a (minkét/három/négy/stb.oldali) hívők a nagy kilábalás gátjai.
De ha csak ebben a zindexkompatibilis stílusban tudsz kommentelni, engem nyugodtan hanyagolhatsz.

surcapisca (törölt) 2012.10.14. 09:27:47

@Dr. simonmondja.: Ja, a maszopos kis agyaddal- csak azért így mert szerinted ez a kulturált hozzászólás netovábbja.

surcapisca (törölt) 2012.10.14. 09:37:37

Hihetetlen jó kis poszt, ragyogó hozzáázólásokkal, már-már jól indul a napom, erre nem felbukkannak a kultúrbérollnokok, akik doktornak hívják magukat és komcsiznak meg fidesznyikeznek,(divide et impera, ugye, hogy eltalálta Pézsma) pedig szépen leírták előtte, hogy épp ők azok akik miatt még áll a mostani rendszer. Monnyad simon mennyit fizetnek, megérte?
Igen, eszembe jut egy másik doktor, valami bajvívó.Nem együtt doktoráltatok?

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2012.10.14. 09:46:04

@kennyking:

Most mit vágsz fel a stílusodra ?

Erre a közhelygyüjteményre ? ... ....

" A magyarok megtanulták a leckét.Nem hőbörgünk, mert akkor nácik vagyunk és még jól el is vernek, bármiféle felelősség nélkül, az államra nézve.Gyáva népnek nincs hazája, ahogy a mondás tartja.Nekünk itthon nincs hazánk.Az értelmesebbje lábbal szavaz, nekik ott a hazájuk, ahol megélhetést és nyugalmat találnak.Az én két lányom is húz el, mint a vadlibák.Jól teszik és egyetértek velük.Itt nemhogy élni, lassan már meghalni sem lehet. "

...

Szánalmas.

Az én oligarchám ?
Van ugyan néhány a sifonérban,

de azért mégiscsak furcsa, hogy ott vered magad, hogy a tévészékház felgyújtása milyen kis indokolt kukaborogatás,

és mégsenincsen neked viktorkád ...?

Van neked viktorkád.

Kérjed őtet, hogy a teljhatalmával és a rendeleti alkotmányozásával hasson oda,

hogy legyen kilábalás.... ha már kikapartátok neki azt a sok gesztenyét.

És ne engem buzerálj, ha mégse csinálja meg neked.

légügyi megfigyelő 2012.10.14. 10:02:49

A posztod tetszik, "be is like-oltam". Egy dolgon akadtam kicsit fenn:

"Sokat elárul, hogy a remény-futam jelenleg legígéretesebb befutója az egykori pártállam bukott kormányának volt ügyvezetője"

Ha ez lenne Bajnai, akkor hol itt az egykori pártállam bukott kormánya? Ha már az általánosságában amúgy is vitatható állítást, hogy a mai MSZP az MSZMP folyománya lenne, figyelmen kívül hagyjuk, bukott-e a Bajnai-kormány? Eleve Bajnai nem vállalt többet, mint a ciklus végéig tartó kormányzást. A politikától visszalépett, hallani is alig lehetett róla hosszabb időn át.

Lehet, hogy az "egykori pártállam" helyett az "egykori állampárt" szóösszetételt akartad írni? Akkor megkérdem, azon túl, hogy az MSZP számos vezetője még abban a bizonyos MSZMP-ben nőtt fel, mi köze van az egykori párt és a mai MSZP politikájának egymáshoz?
És ha személyek kötik össze a múlttal az MSZP-t, akkor a FIDESZ-t nem köti össze a múlttal az ex-KB-s, ex-HNF-es "kádereinek" léte? Vagy a FIDESZ radikális liberális párt lenne, a változás lehetőségének egyetemes elvetése mellett?

kennyking 2012.10.14. 10:13:27

@Dr. simonmondja.:
Ez a te fennsőbségtudatod nem hat meg.Akkor is rém ostoba vagy, ha magadat zseninek tartod.Már az első kommented kulcsmondata:- "Vagy csak komcsizni akartál egyet a fidesznyik agyacskáddal ? - elárulta, hogy mely szellemi síkon mozogsz.Nem akarok személyeskedni, ne úgy vedd - bár a szövegértelmezésben nem vagy túl erős- de tényleg hanyagolhatsz, mert úgy vélem, nem egy szinten vagyunk.Természetesen te magasabbra taksálod magad,- legyen, ettől még nem folyik visszafele a Duna- de a lényeg, hogy nem egy szinten vagyunk.
Kellemes további gyűlölködést.
Szánalom, ha már említetted.

Pézsma · http://pezsma.blog.hu 2012.10.14. 13:34:57

@légügyi megfigyelő: Kedves légügyi megfigyelő,

köszönöm a hozzászólást, fontos dolgokra kérdezel.

Bajnairól csak egy mondat szerepl, mivel éppen az eggyel előbbi posztban írtam róla részletesebben: pezsma.blog.hu/2012/10/05/bajnai_gordon_a_menyasszony

Azt hiszem, hogy a fickónak is pont az a problémája, hogy az mszp-kormánnyal korpa közé keveredett, és ennek ódiumát szeretné valahogy eltolni magától. Ezért megy mondjuk a Milla tüntetésre beszélni, és nem az mszp-ére. Van annyira jó érzéke, hogy tudja, az mszp egy időre kiírta magát a jövőből (Mesterháziról és Gyurcsányról itt volt szó: pezsma.blog.hu/2012/09/26/lemming_bisztro ).

És persze itt van a paradoxon: arra, hogy Bajnairól tudjanak az mszp-kormányzásra volt szükség, ugyanakkor az esélyeit most éppen az rontaná, ha mszp-színekben indulna. Nem csoda, hogy már egy jó deje szteppel a parázson, és próbálja kisütni, hogyan lehetne megoldani a szitut. Nem egyszerű.

Az utódpárt kérdés még érdekesebb. Az mszp számos okból (köztük, igen, anyagiak miatt is) nem akarta egyértelműen felmondani a folytonosságot, és teljesen új pártot alapítani. Az eredmény aztán ugyanaz a bicegős, mocsaras félszívvel csinált félmegoldás lett, mint amiről a posztban is szó van. Ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes. Át is mentem és meg is újulok. Na ez az, ami hitelesen nem megy. Így aztán működésben, attitűdben nagyon sokat áthoztak, és a hozott anyagra még rábarkácsoltak ezt azt. Lássuk be, ez így nem túl szexi :)

Az persze még nagyobb butaság, hogy a fidesz meg beleírja az alkotmányba, hogy ők a Freddy Krueger. Pathetic. Különösen, hogy szellemiségében (sőt, egyre inkább tagságban is) mára a fidesz sokkal inkább hasonlít az egykori pártállam állampártjára. Csak persze a mai viszonyok között. Mivel az egésznek a titka nem valamiféle abszolút hasonlítgatás, hanem az adott korszak kontextusában érvényes és működtetett attitűd. Ma ez a fidesznél az irányított demokrácia utáni vágy, ezért lesznek egyre inkább ők a szellemi örökösök.

vadász2 · http://kariblog.blog.hu 2012.10.14. 14:11:03

@Pézsma: "Bajnairól csak egy mondat szerepl,"
De az is minek...
Látod pont az az egy mondat (egykori pártállam bukott kormányának volt ügyvezetője) hozta elő a fentebb látható "trollharcot" és pártoskodást.
Vagy provokációnak szántad és akkor elérted vele a célod, vagy egy nagyon szerencsétlenül megfogalmazott mondat (minden szava külön-külön és együtt is támadható) , mit vagy ki kellett volna fejteni (mint itt fentebb megtetted), vagy kihagyni.

Pézsma · http://pezsma.blog.hu 2012.10.14. 15:20:46

@vadász2: Kedves vadász2,
 
én azt gondolom, éppen ez a lényeg: most élünk, ezért nem baj, ha mindenki megpróbálja megfogalmazni a saját viszonyát a szereplőkkel és eseményekkel. Erről szólna az öntudatos, felnőtt polgár. És itt nem taktikai viszonyról beszélek, hogy ez vagy az mennyiben segíti elő pl. a fidesz-kormány leváltását vagy fennmaradását. Nem, én civil viszonyra gondolok, amikor mindenki felteszi a kérdést: hogyan is állok én ezzel a figurával, helyzettel?

(Valóban, van, aki ezt trollkodásra alkalmas lehetőségnek használja. Ő így gazdálkodik magával. de valószínűleg nem az ő jóindulatukat kell keresnünk, igaz?)
 
Az én viszonyom például ebben a kérdésben ambivalens. Adva van egy párt, amely megtagadva-megőrizve múltját evez a rendszerváltás után. A kétezres években visszatérve produkál két nagyon gyenge ciklust. Csődközelben kinevez egy szakembert (a pártviszonyokat jól jellemzi, hogy éppen csak legyőzi Nagy Sándort!), aki konszolidálja az eltoszást.
Természetesen nincs szó megújulásról, Bajnainak nem volt párttisztsége, nem is akart ilyet, ugyanakkor az apparátus és nem a választók jelölték ki a feladatra. Önálló vagy új erőnek tehát nem igazán lehet nevezni, és mindezidáig nem is lépett elő ilyen szándékkal.
 
Adott helyzetben tehát bevált a (később ezzel együtt leváltott) párt válságmenedzserének, jelenleg kábé ennyit mondhatunk.(És ha valamiért, akkor Bajnai ugye éppen ezen kettősség miatt megosztó.)
 
Ahhoz, hogy többről lehessen szó, álljon be a sorompóba, tegyen le programot, nyilatkozzon szándékairól, kezdjen szervezni, részt venni a szövetség alakításban, napi politikában stb. Az is más út, ha megpróbál önálló pólust létrehozni, az is, ha afféle mediátorként közös nevezőként próbál navigálni, és az is ha magára húzza valamelyik párt kabátját.
 
Akkor újra feltehetjük az állampolgári kérdést magunknak, hogy mi újság van is vele kapcsolatban. Addig nyilván abból kell főzni, ami van.
 
De igazat adok neked: önmagában ez a mondat valóban kriptikus (bár a szövegnek messze nem ez a lényegi része), hogy érthetőbb legyen ráteszem a bajnais poszt linkjét.
 
Köszönöm az észrevételt!

vadász2 · http://kariblog.blog.hu 2012.10.14. 17:15:23

@Pézsma: Én pedig köszönöm a választ.

"Ahhoz, hogy többről lehessen szó, álljon be a sorompóba, tegyen le programot,"
Egyetértek, de az már a politika(ki)csinálás része, hogy ezt mikor és hogyan teszi.

"(bár a szövegnek messze nem ez a lényegi része)"
Én nem látom olyan sötéten a dolgokat mint te (ha úgy lenne, akkor én is tartanám az 1600 km-es távolságot, mint a fentebb szólók:-), legalábbis a kezdeteket (a jelen az már más kérdés):
szerintem alapvetően jó irányba indultunk el a rendszerváltáskor, csak közben egyesek (meg persze a kettesek is) kihasználták a társadalom és a jogalkotók kezdeti tapasztalatlanságát, naivságát és jóindulatát.
Nem hiszem, hogy a bársonyossággal lett volna gond, hiszen a forradalomtól sem lett jobb a politikai helyzet mondjuk Romániában, mint nálunk.
nem forradalmat, meg visszamenőleges retorziót kellett volna csinálni, hanem a jövő (most jelen) politikusait és közszereplőit megfelelő korlátok közé szorítani - megpróbálták, de részben az egyéni érdekek lebontották, részben a a működés folyamán leomlottak.
S most itt állunk egy elszabadult hajóágyúval, amely mindenhol sötétben rejtőzködő téli palotákat lát.

légügyi megfigyelő 2012.10.14. 17:20:35

@Pézsma: Kedves Pézsma, ajánlom figyelmedbe a

legifelvetel.blogspot.hu

oldalt, ahol három, a Fidesz után címmel írott szösszenetet találsz, és van az LMP szerepéről is valami kevés.
üdv.lettel!

Pézsma · http://pezsma.blog.hu 2012.10.14. 17:43:48

@vadász2: Igen, egyetértek. Ezért is írtam, hogy a bársonyos verzió egy szerencsés kimenetelű megoldás volt. Csak éppen nem mellékhatások nélküli. Ennek egyik következménye pl. a hallgatólagos kádár-típusú alkuk továbbélése volt (erről lásd a civilekkel kapcsolatos posztban: pezsma.blog.hu/2012/10/01/lemming_bisztro_2_civilek_a_harcmezon )

A békés átmenetet én nem tartom hibának, sőt, és nem értek egyet Antall cinizmusával: „tetszettek volna forradalmat csinálni”. Azonban hiányzott a következetesség. A 90-es években még nagyon optimista voltam, és igen, akármi is lehetett volna a dologból. Aztán egyre több munka maradt el, mígnem mára visszazökkentünk és berohadt az egész.

Lehet kezdeni megint az alapoktól, mert ismét odáig kell visszamennünk (választójog, tulajdonlás, önkormányzatiság stb.).

hungarisztan 2012.10.15. 14:07:42

@Pézsma: Nem akartam én Gandhi erényeit kisebbíteni, miképp azt sem állítottam, hogy nem volt ott is legyőzendő belső probléma (megjegyzem, a kasztrendszer azért ma is él és virul – bár lehet, hogy ez már a javított verzió). De a kommentben az szerepelt, hogy „Ha Gandhi állhatatossággal, összefogással és makacs kitartással képes volt legyőzni a brit birodalmat, akkor [...]” – erre írtam, hogy a gyarmatosító brit birodalom problematikája némiképp más volt, mint a gyarmatosító magyar oligarchák ill. az efölött szemet húnyó, mitöbb, nekik „békemenetelő” polgártársak problematikája.

A pártkatonákkal való vitához pedig sok sikert, én feladtam, mert szerintem mission impossible. (Nagyjából erről szólt a linkelt utolsó blogbejegyzésem is.)

hungarisztan 2012.10.15. 14:18:27

@Dr. simonmondja.: „Csak tudnám, honnan benned az optimizmus, hogy feladtad, de tovább linkeled, mint aki még hisz valamiben...?”
A linkelgetés nem szisztematikus, pláne nem rakom be trackbacknek. De a posztoló jelen irományával sok mindenben egyetértettem – a reményre okod adó optimizmust és az értelmes társadalmi vita lehetőségét kivéve. Egyszerűbbnek tűnt belinkelni a vonatkozó posztot, mint leírni még egyszer, hogy miért nem látom azt, amiben ő reménykedik.
Szó sincs arról, hogy optimista lennék és/vagy hinnék még valamiben. Ha így lenne, akkor még írnám a blogomat és Magyarországon lennék. Egyik sem áll fönn, pedig hidd el, egyik sem volt könnyű döntés.